Dodatne usluge

  1. USLUGE PEGLANJA = 60 KN/sat
  2. USLUGE KOŠNJE TRAVE = 50 KN/1 h
  3. USLUGE REZANJA UKRASNOG BILJA (živice) = 160 KN
  4. USLUGE KERHANJA I PRANJA TERASA, GARAŽA = 250 KN
kosnja-trave